Kære bruger af tjenesterejser.dk

Vi har desværre valgt at lukke vores platform pr. 1.1-2019. Efter 31/12-2018 vil det derfor ikke være muligt at benytte sig af vores online booking platform www.tjenesterejser.dk.

Desværre har det ikke været muligt at drive en rentabel forretning med tjenesterejser.dk og derfor ophører vores tjenester.

Reservationer foretaget inden 1/1-2019 med gennemførsel i 2019 vil fortsat være valide.

Travelport der leverer software til online booking-løsningen, har tilbudt at tage over på vores services.

De kan kontaktes på:
Tlf. +46 8555 23861 eller e-mail anna.welander@travelport.com
Att: Anna Welander

Venlig hilsen
Tjenesterejser.dk

Peter Hermod