Betingelser

Tjenesterejser.dk stiller en online platform til rådighed, hvor overnatningssteder udbyder deres værelser til reservation af Tjenesterejsers kunder.

Når der foretages en reservation gennem Tjenesterejser.dk indgår du et direkte kontraktmæssigt forhold med det overnatningssted du reserverer hos. Fra det øjeblik du har foretaget din reservation, optræder tjenesterejser udelukkende som et mellemled mellem dig og overnatningsstedet. Vi videregiver dine bookingoplysninger og sender derefter automatisk bekræftelsen videre til dig.

Det er overnatningsstedet der oplyser deres tjenester, betingelser og services og Tjenesterejser kan dermed ikke drages til ansvar for urigtige oplysninger om hotellet. Tjenesterejser gør dog alt for at kontrollere at hotellerne lever op til deres beskrivelse.

Den rejsende har ansvar for at have et gyldigt pas, visum, indrejsetilladelse og vaccination hvis påkrævet. Kontakt evt. det pågældendes lands ambassade eller konsulat for information.